Hur fungerar minBostad?

MinBostad är ett verktyg som gör den första analysen av årsredovisningen åt dig! 

När du köper en bostadsrätt köper du in dig i den bostadsrättsförening som lägenheten är en del av. Du köper alltså inte bara en lägenhet utan rätten att bo i lägenheten (därav namnet bostadsrätt). Du tar även över en del av föreningens skuld - nåt som många inte har koll på.  

Hur stor skulden är, och hur föreningens ekonomiska situation ser ut i stort, kan i längden påverka om din avgift höjs eller sänks. Det är alltså bra att titta lite närmare på vissa siffor i årsredovisningen innan du investerar i din drömlägenhet. Men det kan vara svårt! 

När du köper en Minbostad-rapport, finns den tillgänglig i trettio (30) dagar från köptillfället under "Mina rapporter" när du är inloggad. 

 

Här kan du se ett exempel på hur en rapport kan se ut för en BRF: Ladda ned här (PDF)

 

 

Så vad tittar vi på i tjänsten MinBostad?

Utifrån den senast tillgängliga årsredovisningen analyserar vi sju kritiska nyckeltal och jämför dessa med våra rekommenderade gränsvärden. Vi presenterar de sju nyckeltalen under fyra kategorier; belåningsgrad, likviditet, självförsörjning och räntekänslighet.

Dessa flaggas med grönt eller rött, där "rött" betyder att du bör titta närmre på just den delen i årsredovisningen och få en förståelse för varför det ser ut som det gör. Självklart ger vi dig tips och råd kring vad du ska titta lite extra på!

Belåningsgraden visar hur stora lån föreningen har i relation till fastighetsvärdet.

Likviditeten visar hur väl föreningen kan täcka sina kortsiktiga och långsiktiga utgifter.

Självförsörjningsgraden visar hur väl föreningen står sig intäktsmässigt baserat på avgifter och hyror.

Räntekänsligheten visar hur föreningens avgifter kan komma att påverkas vid ett förändrat ränteläge.

Viktigt att tänka på är minBostad inte ger ett omdöme av karaktären ”stark” eller ”svag” ekonomi, utan endast visar respektive områdes förhållande till de gränsvärden som rekommenderas. Vid en avvikelse från gränsvärdena visas färgen rött för det aktuella området.