Hur mår BRF:n?

Hur en BRF (eller bostadsrättsförening) mår ser du i årsredovisningen. MinBostad hjälper dig att snabbt och enkelt se över en BRF:s årsredovisning genom att lyfta ut de delar som kan ha särskild betydelse för dig som köpare eller bostadsrättsinnehavare. Varje del jämförs med rekommenderade gränsvärden – och ger dig på så vis en överblick av föreningens ekonomiska situation.

 

På bara några minuter får du en sammanställning av BRF:ns ekonomi.

  Få en indikation på hur föreningen står sig mot rekommenderade gränsvärden.

  Se vilka områden i årsredovisningen som det kan det vara bra att titta närmare på.

  Jämför föreningens belåningsgrad med andra bostadsrättsföreningar.

  Se hur månadsavgiften påverkas vid ränteförändringar. 

  Du får också ett indikativt värde på bostadsrätten du tittar på och självklart tips och råd!

  Se exempel på hur en rapport kan se ut för en BRF: Ladda ned PDF

 

Hur fungerar MinBostad?

Utifrån den senast tillgängliga årsredovisningen analyserar vi sju kritiska nyckeltal och jämför dessa med våra rekommenderade gränsvärden. Vi presenterar de sju nyckeltalen under fyra kategorier; belåningsgrad, likviditet, självförsörjning och räntekänslighet.